1902 – D/S Haakon Adalstein

D/S Haakon Adalstein

(NFDS 1902 – 1930)

DS «Haakon Adalstein» var et tidligere passasjer- og hurtigruteskip som ble overlevert Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) i 1873. Skipet var byggnummer 294 ved det britiske verftet C. Mitchell & Co. i Newcastle upon Tyne, og kontraktsummen var 80 000 spesidaler. Gikk, som en sterk og solid båt i mange års trafikk, dog fulgt av enkelte uhell.

Etter overleveringen i 1873 ble DS «Haakon Adalstein» satt inn på ruten hun var bygd for, rederiets
Hamburg-rute. Sommeren 1881 ble skipet ombygd og fikk større lasterom og endret innredningen på akterskipet. Hun gikk i godsrute mellom Kristiania og Vadsø fra 1892 fram til 1902.

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab samarbeidet med Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) om blant annet hurtigrutetrafikken. Da de i 1898 sammen inngikk kontrakt med staten om flere ukentlige avganger, økte behovet for flere skip, og i 1902 ble skipet sendt til Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) for ombygging til hurtigruteskip. Ombyggingen som inkluderte en ny dampmaskin, kostet 250 000 kroner.

12. mars 1902 var ombyggingen fullført, og 4. juli samme år ble DS «Haakon Adalstein» satt inn i fast rotasjon i hurtigruten. I mai 1905 ble hun tatt ut av hurtigruten for å avløse DS «Kong Halfdan» i Finnmarksruten. I 1906 gikk skipet i ruten Kristiania – Tromsø – Vadsø. Fra 1908 gikk DS «Haakon Adalstein» delvis i fast rotasjon og delvis som avløserskip i hurtigruten. Da det nybygde hurtigruteskipet DS «Dronning Maud» ble levert i 1925, ble DS «Haakon Adalstein» tatt ut av hurtigruten, men fortsatte som avløserskip inntil 1930.

Gikk 17.desember 1927 på Balsfjordneset, men ble bragt flott og slept til Trondheim for dokksetting.

Gikk etter reparasjon inn igjen i vanlig trafikk, men ble etterhvert innhentet av tiden, og ble derfor trukket ut av trafikk på forsommeren 1930.

Mistet passasjerløyvet i 1936, og ble ombygget til frakteskip. Solgt til Ole T. Flakke i Kristiansund for kr 50.000,- i 1946, og fikk her navnet «Goma». Kantret og sank mellom Ålborg og Gdansk 10.september 1947. Mannskapet berget, men hestene som var ombord gikk med.