1944 – D/S Christiania

D/S Christiania i Kragerø

(DSDS/NFDS 1944, 1947-1948)

DS «Christiania» var et tidligere passasjer- og hurtigruteskip som ble overlevert Oslo-rederiet Christiania Kystdampskibsselskab (Bertrand Heyerdahl) i juli 1895. Skipet var byggnummer 54 ved Helsingørs Jernskibs og Maskinbyggeri i Danmark. Etter et forlis i 1898 kjøpte Det Stavangerske
Dampskibsselskab (DSD) vraket i 1899. Skipet ble reparert, og satt inn i kysttrafikk.

I 1898 grunnstøtte DS «Christiania» utenfor Åna-Sira og fikk store bunnskader. Skipet ble slept inn til Åna-Sira hvor hun etter nærmere undersøkelser ble kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) kjøpte vraket i 1899 for 280 000 kroner. Skipet ble hevet og slept til Nylands mekaniske verksted i Oslo hvor hun ble reparert og modifisert. Etter reparasjonen ble hun satt inn på kystpostruten Bergen – Oslo. 17. februar 1926 grunnstøtte DS «Christiania» utenfor Jomfruland og sank. Skipet ble hevet og slept til Stavanger, hvor hun ble reparert og ombygd ved rederiets eget verksted. Etter reparasjonen fortsatte hun i kystpostruten mellom Bergen og Oslo.

Fikk en kort inntreden i Hurtigruten. I Bergen den 20. april 1944 ble Det Stavangerske Dampskibsselskabs hurtigruteskip DS «Kong Haakon» (som var omdøpt til DS «Kong Sverre» etter krav fra Quisling-regjeringen) sterkt skadet av en kraftig eksplosjon i det nederlandske ammunisjonsskipet DS «Voorbode» som lå ved Festningskaien. DS «Christiania» ble satt inn i hurtigruten som erstatning for det skadde skipet fra 20. april 1944. 19. oktober 1944 ble DS «Christiania» sterkt skadet av en magnetisk mine i Åramsundet på Sunnmøre, og ble lagt i opplag i Hjørundfjorden til krigen var slutt. I 1945 ble hun reparert og satt inn i hurtigrutetrafikk igjen. I mai 1946 var DS «Kong Haakon» ferdig reparert, og DS «Christiania» ble tatt ut av hurtigruten.

Fra 11. november 1947 til 24. mars 1948 var Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs hurtigruteskip DS «Sigurd Jarl» på verksted etter en grunnstøting nær Florø. For å oppfylle forpliktelsene sine i hurtigruten, leide rederiet inn DS «Christiania» som erstatning. Dette ble skipets siste opptreden i hurtigruten.

Ble leid inn av Nordenfjeldske som erstatning av «Sigurd Jarl», og ble satt inn i rotasjon fra 11.november 1947. Gikk her i rute mellom Bergen og Kirkenes til mars 1948. Solgt til opphugging i 1952.