1910 – D/S Midnatsol

D/S Midnatsol

(BDS 1910 – 1950)

DS «Midnatsol» (kallesignal MGBT / LELR) var et tidligere hurtigruteskip som ble overlevert Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) i juni 1910.

Skipet var byggnummer 158 ved Bergens Mekaniske Værksted, og kontraktsummen var 504 032 kroner. DS «Midnatsol» ble satt inn i fast rotasjon i hurtigruten i juni 1910, og avløste DS «Capella» fra 1885. DS «Capella» hadde gått som erstatningsskip etter at DS «Astræa» forliste i januar samme år.

19.januar 1915 grunnstøtte hun ved Kiberg mellom Vadsø og Vardø. Ved lavvann sto skipet tørt til midtskips, og forsøk på å trekke henne av skjæret med to kanonbåter mislyktes. Hun ble senere trukket av grunnen av to bergingsbåter, og fikk store skader i bunnen av skroget i prosessen. I 1930 ble innredningen bygget om og modernisert. I 1936 ble det innført daglige avganger i hurtigruten, og DS «Midnatsol» var et av de 14 skipene som gikk i fast rotasjon.

Under angrepet på Norge i 1940 var DS «Midnatsol» underveis til Trondheim. Da hun ankom havnen befant hun seg midt i den tyske invasjonsflåten. Skipet ble liggende lenge i Trondheim havn, for alle hurtigruteavganger ble innstilt i kjølvannet av invasjonen og krigshandlingene. Først i juli 1940 startet seilingene igjen, men med redusert frekvens. Den 30. august 1941 på sørgående i Lopphavet mellom Øksfjord og Skjervøy, passerte hun en tysk konvoi. Konvoien kom under angrep, og to skip ble torpedert og sank. DS «Midnatsol» tok ombord omkring 200 av de overlevende. Den farlige situasjonen i Finnmark førte til at hurtigruten snudde i Tromsø, mens strekningen Tromsø – Kirkenes ble trafikkert av  den såkalte «Erstatningsruten».

DS «Midnatsol» kom velberget gjennom krigsårene, og fortsatte i den reduserte hurtigruten i de første vanskelige etterkrigsårene. I 1946 ble 4 nye større hurtigruteskip bestilt i Italia, og det ble besluttet at BDS’ nye skip skulle overta navnet «Midnatsol». I juni 1949 ble DS «Midnatsol» omdøpt til DS «Sylvia» og tatt ut av trafikk. Senere samme år ble DS «Sylvia» igjen satt inn i hurtigruten, men i oktober 1950 ankom hun Bergen for siste gang som hurtigrute. 30. oktober ble hun solgt til opphuggingsfirmaet S.A. Elbos i Antwerpen, Belgia, men ble ikke hugget opp før i 1954.