1945 – D/S Skjerstad

D/S Skjerstad (Foto: Hurtigrutemuseet)

(NDS 1945 -1958)

DS «Skjerstad» var et tidligere passasjer- og hurtigruteskip som ble overlevert det svenske  rederiet Hallands Ångbåts Aktiebolag i Halmstad i juni 1925.
Skipet var byggnummer 252 ved det tyske  verftet Schiffswerft von Henry Koch i Lübeck og ble døpt DS «Hansa».

Etter overleveringen i juni 1925 ble DS «Hansa» satt inn i kombinert frakt- og passasjerrute mellom Sveriges vestkyst og Lübeck i Tyskland. 27. desember 1940 kjøpte Det Nordlandske Dampskibsselskab skipet for å erstatte gamle DS «Skjærstad», som ble senket i mai 1940. Kjøpet ble godkjent av den tyske okkupasjonsmakten, men rederiet fikk ingen garantier om at skipet ikke ville bli rekvirert. Kjøpesummen var 675 000 svenske kroner, og skipet ble overhalt ved Fredrikstad mekaniske verksted og omdøpt DS «Skjerstad». Hun gikk deretter inn i godsruten mellom Bergen og Tromsø.

13.september 1941 plukket hun opp 18 overlevende fra hurtigruteskipet DS «Barøy» som ble senket i
Vestfjorden av britiske fly. 9. april 1942 lå skipet i Trondheim da hun ble rekvirert av Reichskommisar Josef Terboven for å frakte 498 arresterte lærere til en fangeleir i Kirkenes (lærerne hadde nektet å flette inn nazi-ideologi i undervisningen). Skipet var bare sertifisert for 250 passasjerer, men lærerne ble stuet ombord sammen med 53 tyske vaktsoldater og en NS-lege. Lærerne ankom Kirkenes utmattet og utsultet 17 døgn senere. I 1945 ble skipet ombygd og forlenget ved Pusnes mekaniske verksted i Arendal for 710 000 kroner.

Etter andre verdenskrig var det stor mangel på skip. Ofotens Dampskibsselskab (ODS) hadde ingen skip å sette inn i hurtigruten. Samferdselsdepartementet henvendte seg til Det Nordlandske Dampskibsselskab og tilbød rederiet en hurtigrutekontrakt med DS «Skjerstad». Kontrakten ble underskrevet, og 19. november 1945 ble Det Nordlandske Dampskibsselskab for første gang hurtigruterederi da DS «Skjerstad» gikk fra Bergen på nordgående. 3. juli 1946 grunnstøtte skipet ved Grinna fyr på Folda i tåke. Passasjerene ble evakuert, og skipet måtte på et 3 måneders verkstedopphold for å repareres. Rederiet satte inn DS «Saltdal» fra 1884 som erstatning.

26.januar 1948 lå DS «Skjerstad» ved kai på Trondhjems Mekaniske Værksted etter å ha fått installert oljefyring i kjelene. DS «Yrjar» fra Fosen Aktie-Dampskibsselskab la til på utsiden av DS «Skjerstad», og begynte plutselig å krenge innover. Begge skipene sank, og DS «Skjerstad» ble liggende med babord side på bunnen med litt av overbygningen og skroget over vann. Skipet ble hevet og reparert, og ble levert tilbake til rederiet i juli 1948. Sommeren 1952 gjentok en del av de arresterte lærerne turen fra 1942, denne gangen som turister.

I 1950 fikk Det Nordlandske Dampskibsselskab fast konsesjon i hurtigruten på betingelse av at DS «Skjerstad» ble skiftet ut med et raskere og mer egnet skip. Rederiet hadde konkrete planer om et nybygg noe mindre enn Italia-skipene, men styret vegret seg for å kontrahere et nytt skip. I oktober 1958 mistet derfor Det Nordlandske Dampskibsselskab sin plass i hurtigruten, og DS «Skjerstad» ble trukket ut av ruten.

I september 1959 ble skipet kjøpt av det Panama-registrerte rederiet Holiday Cruise Lines i Florida og omdøpt DS «Holiday». Kjøpesummen var 600 000 kroner, og hun ble satt inn i trafikk mellom Miami og Karibien. I 1965 ble hun stoppet av USAs kystvakt på grunn av store mangler i forhold til regelverket. Skipet ble sendt til et verft for oppgradering. Mens DS «Holiday» ble oppgradert, gikk eierselskapet
konkurs, og skipet ble overtatt av verftet. Hun ble senere solgt til ukjente eiere og brukt som hotell- og forlystelsesskip i Cape Haiti på Haiti. I 1982 var skipet strøket fra Lloyds skipsregister.

Ved levering var DS «Hansa»s tonnasje 762 bruttoregistertonn og 388 nettoregistertonn. Etter ombyggingen og forlengingen med 3,2 meter i 1945 var tonnasjen 930 bruttoregistertonn og 524 nettoregistertonn. Hovedmaskinen var en kullfyrt trippel ekspansjon dampmaskin levert av Lübecker Maschinenbau Gesellschaft. Oppgitt ytelse var 817 ihk (indikerte hestekrefter) og 148 nhk (nominelle hestekrefter), noe som ga en toppfart på 12,5 knop. I desember 1947 ble kjelen ombygd til oljefyring ved Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV). Ved levering var skipet sertifisert for 250 passasjerer i liten kystfart. 1. plass (1. klasse) lugarer lå midtskips, 2. plass akter, og 3. plass forut.