1898 – D/S Kong Halfdan

(NFDS 1898 – 1918)

D/S Kong Halfdan

D/S Kong Halfdan (kallesignal JSPD) var et tidligere gods og passasjerskip som ble overlevert Stockholms Rederi AB Svea i 1874. Skipet var byggnummer 69 ved verftet Lindberg Warf & Werkstads AB i Stockholm, og ble døpt DS «Sirius» (må ikke forveksles med Det Bergenske Dampskibsselskabs DS «Sirius» fra 1885).

Etter en grunnstøting i 1876 ble skipet reparert og solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) i Trondheim for 200 000 kroner. Rederiet døpte om skipet til DS «Kong Halfdan».

DS «Kong Halfdan» ble satt inn i hurtigrutetrafikk 1. oktober 1898. Den betjente den såkalte Finnmarkhurtigruten Tromsø – Hammerfest – Vadsø.

1.juli 1899 ble hun erstattet av Det Bergenske Dampskibsselskabs (BDS) DS «Orion», og 3. plass-innredningen ble demontert. Et år etter, i 1900, ble skipet igjen satt inn i hurtigruten, og gikk i fast rotasjon frem til februar 1905 da hun ble avløst av DS «Haakon Adalstein».

Fra juli 1906 til januar 1907 gikk hun pånytt i Finnmarkhurtigruten før oppgraderingsarbeide ble igangsatt ved Trondhjem Mekaniske Værksted. DS «Kong Halfdan» gikk etter dette i kombinertrute langs kysten, før hun ble satt inn i hurtigruten som avløserskip i desember 1917.

19.januar 1918 var skipet på nordgående fra Tromsø da hun grunnstøtte ved Russelv i Lenangen, Troms og sank. 70 personer ombord, og alle kom seg trygt i land.