1925 – D/S Dronning Maud

D/S Dronning Maud

(NFDS 1925 – 1940)

DS «Dronning Maud var et hurtigruteskip som ble overlevert Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) 3. juli 1925, og gikk inn i hurtigrutetrafikk 10 dager senere. Skipet var byggnummer 246 ved Fredrikstad Mekaniske Verksted, og kontraktsummen var 2,35 millioner kroner

I oktober 1929 grunnstøtte DS «Dronning Maud» ved Florø. I 1931 ble hun det første hurtigruteskipet som var utstyrt med radiotelefon ombord.

I 1936 ble hurtigruten utvidet til 7 ukentlige avganger, én ukentlig avgang fra Stavanger, én ukentlig avgang fra Trondheim, og fem ukentlige avganger fra Bergen. 1. nyttårsdag 1940 var DS «Dronning Maud» på nordgående over Folda da hun ble kalt opp av det tyske lasteskipet DS «Johan Schultze» som var i havsnød. Skipet hadde mistet propellen og drev mot land ved Buholmråsa. Hele mannskapet på 36 ble reddet ombord i DS «Dronning Maud».

Skipet ble rekvirert av norske myndigheter under okkupasjonen, og fraktet bl.a personell fra Altabataljon til Sjøvegan. 1.mai 1940 ble det skutt i brann av tre tyske fly, under innseiling til Foldvik med et sanitetskompani ombord. Skipet bar da tydelige Røde Kors-merker og flagg. Det brennende vraket drev på grunn utenfor kaia i Foldvik, og veltet over med babord side mot land. 18 mennesker ble drept og 31 såret.