2021 – M/S Havila Castor

Som andre skip fra rederiet Havila Kystruten AS, ble M/S Havila Castor sjøsatt ved Tersan-verftet i Tyrkia høsten 2020, og settes inn i trafikk sent året etter. Skipet ble sjøsatt sammen med søsterskipet Havila Capella.

Havila Castor skulle vært operativt fra 1. januar 2021, men som følge av Covid-19 pandemien, ble byggingen og overleveringen forsinket.

M/S Havila Castor driftes på flytende LNG, og har i tillegg store batteripakker som kan gi opptil fire timers seilingstid på elektrisitet. Fartøyet har 179 lugarer., og skal med det kunne huse 640 passasjerer.