1994 – M/S Nordlys

M/S Nordlys på havna i Vardø (Foto: Lars Engerengen)

(TFDS/HG 1994 -> )

16.mars 1994 ble MS Nordlys overlevert fra Meyerverftet i Papenburg, til Troms Fylkes Dampskipbsselskap (TFDS). Skipet ble døpt av daværende stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl. Satt inn i trafikk mandag 4.april 1994, som erstatning for MS Nordstjernen, som nå skulle gå i turisttrafikk på Svalbard. MS Nordlys er søsterskip til MS Kong Harald og MS Richard With.

MS Nordlys har vært utsatt for en del uhell og ulykker. 19. februar 2002 fikk MS Nordlys motorstopp mellom Nesna og Ørnes. Årsaken viste seg å være vann i drivstofftankene.I juli 2003 ble skipet solgt til Kirberg Shipping i Bergen, men leid tilbake av TFDS på langsiktig leieavtale. I mars 2006 fusjonerte Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS) med Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) og dannet Hurtigruten Group, senere omdøpt Hurtigruten ASA.

14. november 2008 ble MS Nordlys lagt i vinteropplag på Åndalsnes i Møre og Romsdal for å redusere rederiets driftskostnader. 29. januar 2009 ble skipet tatt ut av vinteropplaget og satt inn i hurtigrutetrafikk som erstatning for MS Richard With som var på verksted etter grunnstøtingen 6.januar 2009. I vintersesongen 2009-10 ble skipet igjen tatt ut av hurtigruten etter at rederiet fikk tillatelse til å bruke bare ti skip, men da MS Finnmarken ble leid ut, ble MS Nordlys igjen satt inn i fast rotasjon i november 2009.

Torsdag 15. september 2011, mens MS Nordlys befant seg på havna i Ålesund, brøt det ut brann i maskinrommet. Skipet ble evakuert og en redningsskøyte tauet skipet inn til Skansekaia i Ålesund. Det var 262 personer om bord da brannen startet, av disse var 207 passasjerer. To av mannskapet omkom og 16 personer ble skadet. Vitneutsagn og tekniske spor tydet på at det hadde vært en eksplosjon. Skipet tok inn vann gjennom et hull i skroget, og det var fare for at det skulle kantre og synke. Fredag morgen hadde krengingen økt til 21,7°, som er over skipets kritiske grense. Oljelenser ble lagt ut for å hindre spredning av de rundt 300 kubikkmeter med blandingsdrivstoff ombord, i tilfelle kantring. I løpet av fredagen fikk redningsarbeiderne kontroll over situasjonen, og reduserte krengingen. Skipet ble deretter losset for det meste av last og biler gjennom en reserveport.

Onsdag 21. september ble skipet slept til Fiskerstrand Verft og lagt i tørrdokk. Ifølge Statens havarikommisjon for transports foreløpige rapport skyldtes brannen at en drivstoffpumpe ikke var godt nok festet, noe som førte til tretthetsbrudd i et dieselrør. Dieselen ble antent da den traff en varm flate i
motoren. Videre stoppet nødgeneratoren på grunn av mangel på luft.

31.mars 2012 var skipet ferdig restaurert og oppusset, og tok igjen opp ruten langs kysten.