1956 – M/S Nordstjernen

M/S Nordstjernen på havna i Vadsø (Foto: Lars Engerengen)

(BDS/TFDS/HG 1956 – 2012 )

24.februar 1956 ble Nordstjernen overlevert fra sitt Tyske verft, Blohm & Voss Gmb, og ble satt inn i

Hurtigruten. Skipet gikk inn i ordinær trafikk 1.mars 1956.

«Nordstjernen» har i løpet av sin lykkelige hurtigrutetid også vært benyttet på endel spesialutflukter, blant annet til Svalbard og Shetland. Verdt å nevne er det også at hun den 12.juli 1977 var første passasjerbåt som noensinne var så langt nord som 82 grader.

MS Nordstjernen var med på lasset da BDS solgte sine fire skip til TFDS i 1979. 4.september 1979 fikk TFDS offisielt overlevert skipet, og det fikk malt TFDS-merker og dertil hørende flagg. Gjennomgikk vinteren 1982/83 en omfattende oppgradering og modernisering.

23.mars 1983 gjenopptok «Nordstjernen» sin plass i Hurtigruten, og som den i ettertid har hevdet til alles tilfredsstillelse. I 2007 ble skipet erklært verneverdig av Riksantikvaren.

April 1994 ble skipet avløst av «Nordlys», og «Nordstjernen» skulle nå gå i turisttrafikk på Svalbard om sommeren, og være avløsningsskip i hurtigruten resten av året. Men, sånn skulle det ikke bli.. Allerede etter kort tid var det flotte skipet tilbake langs kysten, både som erstatningsskip for MS Nordlys og MS Finnmarken, og helt fram til våren 2012 kunne man se den vakre, stillferdige damen legge til kai hver ellevte dag – i ordinær hurtigrutetrafikk.

15.mars 2012 la hun fra kai i Bergen for siste gang i ordinær trafikk, og ble feiret med blomster og festivitas langs hele kysten – en lykkelig seilas igjennom 56 år var over.

I november 2012 ble skipet solgt til et nytt selskap (MS Nordstjernen AS), stiftet av RS Platou Finans. De har videre leid skipet ut til Indre Nordhordland Dampbåtlag, et gammelt lokalruterederi som også eier to andre gamle kyst-passasjerskip, MS Bruvik og MS Sjøveien. Hjemmehavn er igjen Bergen og skipet har fått tilbake tre hvite ringer på sort skorstein slik som da det seilte for Det Bergenske Dampskibsselskap. I desember 2012 ble skipet fredet som kulturminne av Riksantikvaren. Fra 2015 er MS «Nordstjernen» leid inn av Hurtigruten som ekspedisjonsskip på Svalbard.