1898 – D/S Capella

(BDS 1898 – 1912)

D/S Capella i Hammerfest

D/S Capella i HammerfestDS «Capella» var et tidligere passasjer- og hurtigruteskip som ble overlevert Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) i august 1885. Skipet var byggnummer 16 ved Martens Olsen & Co. i Laksevåg, Bergen, og kjøpesummen var 338 146 kroner

Første skip i rotasjon fra Vestlandet. Gikk inn i trafikk 5.oktober 1898. Gikk tidvis som avløsningsskip. Gikk inn i fast rotasjon når «Astræa» gikk ned i 1910. Ble i 1912 satt inn i kysttrafikk og etterhvert ombygget til ren godsrute. Ble senket av tyske fly 28.april 1940.Ble imidlertid hevet og reparert, og ble satt i fart i juli 1943 under navnet «Hillevåg». Ble i 1952 solgt til opphugging i Belgia.