1964 – M/S Nordnorge

M/S Nordnorge

(ODS 1964 – 1996 )

MS «Nordnorge» var et tidligere hurtigruteskip som ble overlevert rederiet Ofotens Dampskibsselskab (ODS) 8. juni 1964. Skipet var byggnummer 550 ved Akers mekaniske verksted i Oslo, og gikk i fast rotasjon i hurtigruten i perioden 1964 til 1996. MS «Nordnorge» var det største hurtigruteskipet inntil 1982, da det første mellomgenerasjonsskipet MS «Midnatsol» ble levert.

I løpet av andre verdenskrig gikk mange av hurtigruteskipene tapt, og eldre skip måtte settes inn i ruten som en midlertidig løsning. En gjenoppbygging av hurtigrute-flåten ble startet, og med overleveringen av MS «Nordnorge» i 1964 var fornyelsen fullført.

Skipet var rederiets fjerde hurtigruteskip, og erstattet MS «Barøy» fra 1952, som ikke var bygget for hurtigrutetrafikk. Rederiets første og andre hurtigruteskip het begge DS «Nordnorge», og ble begge senket under andre verdenskrig.

I begynnelsen av 1962 fikk Ofotens Dampskibsselskab konsesjon til å bygge et nytt hurtigruteskip, og sommeren 1962 ble skipet kontrahert ved Akers mekaniske verksted med kontraktsum 17 millioner kroner. 1. februar 1964 ble skipet sjøsatt, og ble døpt MS «Nordnorge» av gudmor Randi Bratteli. Etter ferdigstillelse og prøveturer ble hun overlevert rederiet den 8. juni samme år.

11.juni 1964 startet skipet på sin første rundtur i hurtigruten. 19. juni 1964 på sydgående gjorde MS «Nordnorge» en avstikker innom sin hjemmehavn Narvik (Narvik har ikke vært på hurtigrutens seilingsplan siden 1954). Mellom 1968 og 1982 ble skipet sommerstid satt inn på hurtigrutens ekspressrute til Svalbard. I 1977 hadde hun et motorhavari. I 1979 kolliderte hun med fraktefartøyet «Coaster Debby» i Kristiansund. Begge skip fikk store skader, og fraktefartøyet var nær ved å synke. I 1982 flyttet mannskapet over på det nye hurtigruteskipet MS «Narvik», mens mannskapet fra MS «Håkon Jarl» overtok MS «Nordnorge». I februar 1989 hadde hun en grunnberøring med verkstedopphold som resultat.

Gikk ut hurtigrutehistorien 2.april 1996, med kaptein Audun Dybedal ved roret. Ombord var også Hurtigrutevennene og -veteranene Ingemar Anner fra Borås i Sverige, med 90 rundturer bak seg på samme båt(!!), og Ivar Fenes fra Bjarkøy som «bare» hadde 60 rundreiser med skipet. Det var også med etpar tyske søstre som hadde gjort unna 50 turer med den gamle kystsliteren.

M/S Island Explorer

I august 1996 ble MS «Nordnorge» solgt til det Panama-registrerte rederiet Templeman Shipping, og omdøpt til MS «Worldlink». Senere samme år ble skipet videresolgt til Universal Enterprises Pte, Ltd. i Malé, Maldivene og omdøpt MS «Island Explorer». Skipet skulle brukes til dykker-cruise ved Maldivene, og ble ombygd i Hellas. I januar 2006 ble skipet solgt til indiske opphuggere.

I 1964 var skipet sertifisert for 500 passasjerer i liten kystfart, og hadde 57 køyeplasser på 1. plass (1. klasse), fordelt på enkel- og dobbellugarer. 2.plass besto av 180 køyeplasser fordelt på dobbel- og firemannslugarer. Lugarsammensetningen endret seg flere ganger, blant annet ble firemannslugarene gjort om til dobbellugarer. I 1986 hadde MS «Nordnorge» 207 køyeplasser.

I 1983 ble spisesalen på 2. klasse omgjort til 6 dobbellugarer. Fra desember 1985 til februar 1986 ble skipet oppgradert ved Kaarbøs mekaniske verksted i Harstad. Nye lugarer ble bygd på salongdekket, og 21 lugarer fikk dusj og WC. Prisen på oppgraderingene var omkring 3 millioner kroner, og køyekapasiteten ble redusert til 207. I 1987 ble det tidligere postkontoret ombygd til konferanserom.