2003 – M/S Midnatsol

M/S Midnatsol i Bøkfjorden på vei inn til Kirkenes (Foto: Lars Engerengen)

(TFDS/HG 2003 -> )

Dagens skip er det fjerde hurtigruteskipet som bærer navnet «Midnatsol». Forløperne var DS «Midnatsol» (1910), MS «Midnatsol» (1949) og MS «Midnatsol» (1982). De to første tilhørte Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS), mens MS «Midnatsol» fra 1982 (senere omdøpt MS «Lyngen») tilhørte Troms Fylkes Dampskibsselskap.

Byggekontrakten med Fosen mekaniske verksted ble undertegnet i desember 2000, og det ble tidlig klart at MS Trollfjord’s søsterskip skulle få navnet «Midnatsol». Kjølstrekkingen ble foretatt 17. oktober 2001, og skroget ble sjøsatt 26. april 2002 ved Bruces Shipyard i Landskrona, Sverige. Skroget ble slept til Fosen mekaniske verksted i Rissa for ferdigstillelse. Vinteren 2001/2002 gikk Fosen mekaniske verksted konkurs etter byggingen av cruiseskipet «The World», men bankene stilte garantier slik at byggingen av MS «Midnatsol» kunne fullføres. 14. mars 2003 ble skipet formelt overlevert Troms Fylkes Dampskibsselskap, og seilte til Hamburg hvor den offisielle dåpen skulle finne sted. 22. mars 2003 ble skipet døpt «Midnatsol» av Rut Brandt, konen til tidligere Forbundskansler Willy Brandt. I forbindelse med dåpsseremonien var det lagt opp til bred markedsføring av hurtigruten i det viktige tyske markedet, og gamle MS «Nordstjernen» fra 1956 var også til stede.

På veien hjem til Bergen var MS «Midnatsol» også innom København. Skipet gjorde to turer til Shetland før hun 15. april 2003 la ut på nordgående fra Bergen på sin første rundtur i hurtigruten. Hun erstattet gamle MS «Midnatsol» fra 1982 som hadde fått tilføyd romertall II etter navnet sitt. Troms Fylkes Dampskibsselskap hadde dermed erstattet alle sine eldre hurtigruteskip, og hadde en ny og moderne
flåte på fem skip.

Klokken 04:00 natt til 14. desember 2003 var skipet på sørgående mellom Ålesund og Måløy i stiv kuling, da hovedstrømforsyningen sviktet. Dette førte til at MS «Midnatsol» mistet all maskinkraft, og ble liggende og drive ukontrollert. Skipet nærmet seg et undervannsrev, og ankrene ble satt ut i et forsøk på å stoppe avdriften, men forsøket mislyktes. Alle de 102 passasjerene ble beordret i livbåtene da forsøk på å få ombord en slepetrosse fra et annet fartøy også mislyktes. Situasjonen var svært kritisk, og MS «Midnatsol» sendte ut Mayday-melding. Skipet var bare 150 meter fra land da et av ankerne til slutt fikk feste. Ikke lenge etter fikk mannskapet i gang igjen hovedmotorene, og skipet gikk for egen maskin til Florø. Årsaken til motorstansen var igjengrodde inntaksrør til motorenes kjølevannssystem.

I august 2004 startet NRK opptak ombord i MS «Midnatsol» for serien Hurtigruten 365. Opptakene pågikk i ett år, og resultatet ble 20 episoder som ble vist på NRK. Hovedrolleinnhaver var MS «Midnatsol». Under de Olympiske Leker i Torino i 2006, lå MS «Midnatsol» i Savona som hotellskip. Etter Torino-lekene gjennomførte hun tre Middelhavscruise før hun returnerte til hurtigrutetrafikk igjen.
Under reiselivsmessen på Lillestrøm i 2006 og 2007 lå MS «Midnatsol» ved Akershus Festningskai som hotellskip.

Fra 2005 er MS Midnatsol sammen med MS Finnmarken forhåndsrekvirert av Forsvaret som hospitalskip. Forsvaret kom med spesifikasjoner under prosjekteringen og byggingen, og dekte merkostnadene. Skipet er selvforsynt med vann og elektrisitet, og avfallshåndteringen skjer ombord, noe som betyr at hun kan være til sjøs i lange perioder av gangen. På ti dagers varsel skal skipet være
operativt som flytende feltsykehus. Bildekket skal gjøres om til sykehus, og 70 leger og sykepleiere vil kunne være i arbeid. Som hospitalskip skal MS Midnatsol kunne romme 200 senger i tilfelle krig, krise eller katastrofe, nasjonalt eller internasjonalt.

Etter at Hurtigruten AS mistet deler av anbudet for drift av kystruten fra 2021, ble M/S Midnatsol tatt ut av trafikk, og omdøpt til M/S Eirik Raude. Fartøyet skal etter dette settes inn i selskapets ekspedisjonscruise verden over.