1953 – M/S Salten

M/S Salten (Foto: Alester Hansen)

(NFDS 1953 -1964)

MS «Salten», nå MS «Gamle Salten», (kallesignal LCQT) er et kombinert laste- og passasjerskip som ble overlevert Saltens Dampskibsselskab (SDS), Bodø i 1953. Skipet var byggnummer 65 ved Trosvik mekaniske verksted i Brevik.

I 1952 bestilte Saltens Dampskibsselskab et nytt skip ved Trosvik mekaniske verksted i Brevik. Skipet skulle gå i rute fra Mosjøen (som på det tidspunktet var Nordlandsbanens nordligste stasjon) til Bodø og Narvik. I mars 1953 ble skipet overlevert som MS «Salten», og ble straks utleid til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) i Trondheim og satt inn i hurtigrutetrafikk. Leieavtalen varte til mai samme år, og påfølgende juni ble skipet satt inn i ruten hun var bygd for. Før andre verdenskrig hadde hurtigruterederiene hatt ett avløserskip hver, men denne løsningen var for dyr. I 1950 ble derfor MS «Hadsel» fra Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) leid inn som felles avløserskip. I 1953 inngikk Samferdselsdepartementet og hurtigruterederiene i fellesskap en avtale med Saltens Dampskibsselskab om å leie MS «Salten» som fast avløserskip i hurtigruten. Avtalen innebar at skipet ville gå som avløserskip når årlig ettersyn eller havari gjorde at et av de faste hurtigruteskipene ble tatt ut av ruten. Dette utgjorde normalt mellom 4 og 7 måneder i året, hovedsakelig i vinterhalvåret. Når skipet ikke var utleid til hurtigruterederiene, gikk MS «Salten» i ruten Mosjøen – Bodø – Narvik, som i sommermånedene var forlenget til Honningsvåg og Nordkapp. Etter det tragiske forliset til Det
Stavangerske Dampskibsselskabs (DSD) MS «Sanct Svithun» i 1962, gikk MS «Salten» nærmest fast i hurtigruten frem til utløpet av leieavtalen i 1964.

Etter dette gikk skipet i forskjellige ruter i Nordland, og i 1966 gikk MS «Salten» i sommerruten til Svalbard. I mai 1967 ble skipet kjøpt av Arbeidsdirektoratet for 1,4 millioner kroner og ominnredet for bruk som skoleskip. Hun ble omdøpt til MS «Sjøkurs», og fikk Grimstad som base. I 1973 kjøpte Sørlandets Seilende Skoleskibs Instutition i Kristiansand skipet for å avløse seilskipet «Sørlandet». Navnet MS «Sjøkurs» ble beholdt, og hun seilte som skoleskip frem til 1995 da hun ble avløst av det tidligere nattruteskipet MS «Sandnes». MS «Sjøkurs» ble omdøpt MS «Sjøskole», men i desember 1995 kjøpte det re-etablerte Ryfylke Dampskibsselskab i Stavanger skipet, og omdøpte henne MS «Gamle Salten». Veteranskip-entusiastene i Stavanger restaurerte skipet tilbake til fordums glans, og i 1996 fikk MS «Gamle Salten» status som verneverdig skip av riksantikvaren. I 2007 kjøpte Ryfylke Dampskibsselskab MS «Sjøkurs» (tidligere MS «Sandnes»). Foreningen så seg ikke i stand til å vedlikeholde og drive to veteranskip på en gang, og i 2008 besluttet Ryfylke Dampskibsselskab å selge MS «Gamle Salten».

M/S Gamle Salten (Foto: Lars Engerengen)

Lokale krefter i Bodø gikk sammen og dannet Rederiet Saltens AS, med formål å stable kjøpesummen på 8,9 millioner kroner på beina. I midten av oktober 2008 ble det kunngjort at kjøpskontrakten var underskrevet, og forberedelsene til overtakelsen begynte. Planen er å bruke skipet i charter-trafikk, og som restaurant- og hotellskip med base i Bodø. Klokken 12:30, 8. november 2008, klappet MS «Gamle Salten» til kai i Bodø, og var etter 41 år «hjemme» igjen.