1895 – D/S Erling Jarl

(NFDS 1895-1896,1897-1941, ODS 1942-1943)

D/S Erling Jarl

Gikk inn i rute i desember 1895, og gikk til 1896. Tilbake i rute sommeren 1897. (NFDS og BDS delte kontrakt).

DS «Erling Jarl» ble som det første spesialbygde hurtigruteskipet overlevert Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab 9. desember 1895. Kort tid etter erstattet hun rederiets DS «Olaf Kyrre», og ble satt inn i hurtigrutetrafikk. Allerede 17. desember ble skipet levert tilbake til TMV for å utbedre ødevannspumpen.

2 uker  senere var reparasjonen ferdig, og hun returnerte til hurtigruten igjen. 7. januar 1896 grunnstøtte DS «Erling Jarl» i Grøtsundet nord for Tromsø, og måtte i dokk for å få reparert propellen. 13. oktober samme år grunnstøtte skipet ved Rolnæsholmen ved Harstad.
Maskinrommet tok inn vann, og hun ble slept av DS «Haalogaland» til Harstad hvor en provisorisk tetting ble utført. 14 dager senere ble skipet slept til Trondheim for reparasjon. 17. april 1897 gikk hun på et skjær ved Agdenesfjorden. Denne gangen greide skipet å komme seg av skjæret ved egen hjelp, men var ute av drift til 1. juli samme år.

29. juni 1908 ble DS «Erling Jarl» oppgradert ved Trondhjems Mekaniske Værksted. Hun fikk ny hovedkjele, skorstein og fokkemast samt at skroget ble forlenget med 4,5 meter. Ombyggingen kostet omkring 200 000 kroner, og tonnasjen ble økt til 737 brt. Den 23. februar 1909 var skipet tilbake i hurtigrutetrafikk. I dårlig vær 15. mars 1924 rente hun i senk motorkutteren MK «Sjøstjernen» utenfor Vardø. To mann omkom i ulykken. I juni 1937 ble DS «Erling Jarl» erstattet av DS «Prins Olav». Hun ble lagt i opplag i Trondheim, men ble innimellom brukt som avløserskip i hurtigruten.

Ved krigsutbruddet lå den for sørgående i Svolvær, i rute for «Kong Harald». Var satt inn som reserveskip i trafikk, men grunnstøtte i den vanskelige leden ved Brønnøysund 29.januar 1941. Ett liv gikk tapt. Vraket ble kjøpt av Erling Sannes i Bodø. Hevet og reparert.

April 1942 lå den atter klar ved kai, men da under navnet «Bodø». Men skipet var ikke lenge i trafikk. Atter engang ble det Brønnøysundsleden som ble banestedet. Gikk på Bogskjæret ved Skjelva 26.februar 1943 på nordgående. Alle berget seg i land.

«Bodø» ble liggende 17 år før Høvding Skipsopphugging fjernet vraket.