1982 – M/S Narvik

M/S Narvik (Foto: Postkort/OVDS)

(ODS/HG 1982 – 2006 )

MS «Narvik», nå MS «Gann», er et tidligere hurtigruteskip som ble overlevert Ofotens Dampskibsselskab i desember 1982. Skipet ble bygd ved Aker Trøndelag og hadde en kjøpesum på 159 millioner kroner. MS «Narvik» gikk i fast trafikk som hurtigrute i perioden 1982 til 2007

Etter flere års diskusjoner og tautrekking mellom samferdselsdepartementet og hurtigruterederiene, ble det i november 1980 kontrahert tre nye hurtigruteskip. Skipene ville bli nærmest identiske i utseende og innredning, og er senere blitt kalt mellomgenerasjonsskipene. Konsesjonene på de tre skipene gikk til rederiene Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS), Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) og Ofotens Dampskibsselskab. ODS kontraherte sitt skip ved Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV), og 16. desember 1982 ble skipet døpt MS «Narvik» av Anne-Marie Pleym. MS «Narvik» ble satt inn i hurtigrutetrafikk 17. desember 1982 på sørgående fra Harstad, og erstattet MS «Håkon Jarl».

Da mellomgenerasjonsskipene ble prosjektert var det lagt stor vekt på godsbefordring, og skipene hadde et åpent lastedekk og kran på akterskipet. Designet tillot frakt av containere, men det gikk på bekostning av arealet tilgjengelig for passasjerer. Allerede sommeren 1983 ble det klart at skipet hadde for liten passasjerkapasitet, og i 1987 ble det inngått avtale med Motorenwerk Bremerhaven i Tyskland om ombygging av skipet. I 1989 ble MS «Narvik» ombygd med en prefabrikkert passasjerseksjon der lastedekket hadde vært tidligere. Ombyggingen kostet 45 millioner kroner, og økte lugarkapasiteten med 140 køyeplasser. 16. april 1991 grunnstøtte MS «Narvik» på Smørholmskjær på Trøndelagskysten. Skaden ble utbedret ved Fiskerstrand Verft, men skipet var ute av trafikk i over seks uker. I 1995 ble skipet oppgradert ved Haugesund Mekaniske Verksted. Fra 1. til 21. oktober 2006 ble skipet leid ut til Norsk Hydro som hotellskip, og i desember samme år ble salgsavtale med Unge Sjømenns Kristne Forening, Stavanger inngått. Salgssummen var 62 millioner kroner. 21. februar 2007 ankom skipet Bergen etter sin siste rundtur som hurtigrute, og ble formelt overtatt av USKF og omdøpt til MS «Gann».

Ved levering var MS «Narvik»s tonnasje 4 072 bruttoregistertonn, 2 076 nettoregistertonn, og lasteevnen var 1 160 dødvekttonn. Skipet hadde innvendige lasterom med lasteport på babord side. På akterskipet var det en åpen dekksplass med en 15 tonns kran og plass til 22 20-fots containere. Etter ombyggingen i 1989 var tonnasjen 6 257 bruttoregistertonn, 2 252 nettoregistertonn, og lasteevnen var 762 dødvekttonn. Hovedmaskinene er to 16-sylindrede Bergen KVM-16 dieselmotorer som driver hver sin propell. Oppgitt ytelse er 6 400 hestekrefter tilsammen, noe som ga en toppfart på 19 knop på prøveturen. Skipet er også utstyrt med 2 stk. Brunvoll SPT-VP sidepropeller i baugen med ytelse 401 hestekrefter hver.

MS «Narvik» var ved levering sertifisert for 410 passasjerer i innenskjærsfart. Køyekapasiteten var 178. Etter ombyggingen i 1989 var skipet sertifisert for 580 passasjerer, og køyekapasiteten var økt til 312. Skipet har panorama-salong midtskips på øverste dekk, romslig resepsjon, og hydraulisk utfellbar landgang.

I 1947 ble Unge Sjømenns Kristelige Forening grunnlagt i Stavanger. Initiativtaker Claus M. Høies visjon var å «nytte maskindrevet fartøy for å gi unge gutter et godt grunnlag for sitt eget yrke på kristelig grunn». Foreningen driver i 2008 Rogaland videregående sjøaspirantskole samt Gannturene. Fra kursene ble igangsatt i 1949 har over 12 000 sjøfolk blitt utdannet i Gann-systemet. I 1994 ble Rogaland videregående sjøaspirantskole inkludert i det vanlige skolesystemet. I 1994 hadde skolen rekordmange søkere: 488 personer kjempet om 105 plasser. Skolen tilbyr elevene videregående 1 kurs, teknikk og industriell produksjon samt videregående kurs 2, maritime fag med fordypning på dekk eller maskin. Elevene er bosatt på skipet og inntar samtlige måltider der. I 2008 hadde skipet søkere fra alle fylker med unntak av Finnmark.

Navnet «Gann» har siden 1951 vært brukt på Rogaland videregående sjøaspirantskoles skoleskip. Det tidligere hurtigruteskipet MS «Narvik» er det sjette i rekken, og ble satt inn som skoleskip i 2007. Det avløste det forrige «Gann» som var det tidligere hurtigruteskipet MS «Ragnvald Jarl». Om sommeren er «Gann» i cruisetrafikk. Nordkappturene er populære. Turene utgjør om lag trettifem prosent av
driftsinntektene, det øvrige blir finansiert av staten.