1899 – D/S Røst

D/S Røst

(VDS 1899 – 1919)

Avløsningsskip, som kun gikk periodisk i ruten.

13.Januar 1912 gikk den på grunn og sank ved Mortsund, men ble hevet, reparert og satt inn i ruten igjen.

Siste rotasjon var i Januar 1919, da den gikk i avløsning for «Finnmarken».

Ble etter dette benyttet en tid som skoleskip (1948/49) før den ble solgt til Høvding Skipsopphugging, som losji- og hjelpeskip under arbeidet med å hugge opp «Tirpitz». 19.mai 1952 sank skipet ved siden av «Tirpitz», med 100 tonn nyhentet ammunisjon ombord. Det ble hevet samme år, og hugget.